Wat gebeurt er met het vruchtgebruik als de schenker sterft?

Het principe

Als diegene die een onroerend goed schenkt met voorbehoud van vruchtgebruik sterft, dooft het vruchtgebruik in principe uit. Diegene die de schenking kreeg heeft vanaf dat moment dan ook de volle eigendom van het onroerend goed.

In de schenkingsakte zou er wel iets anders kunnen vastgelegd zijn. De schenker zou namelijk een soort van last in de schenkingsakte kunnen zetten waarbij na zijn overlijden iemand anders het vruchtgebruik moet krijgen.

Nieuwe wet

Het nieuwe erfrecht bevat een bijzondere regeling voor het geval de schenker gehuwd was of wettelijk samenwoonde op het moment van zijn overlijden. Diens langstlevende partner krijgt dan wat men noemt een ‘wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik’ op het onroerend goed dat onder voorbehoud van vruchtgebruik werd weggeschonken door de overledene. Voor een wettelijk samenwoner geldt dit wel enkel voor de schenking van de gezinswoning, terwijl het voor de echtgenoot geldt voor alle schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik.

Voorwaarde is wel dat de langstlevende reeds ten tijde van de schenking de hoedanigheid van echtgenoot, dan wel wettelijk samenwonende partner had.

En als de schenker afstand deed?

Deed de schenker tijdens zijn leven al afstand van het vruchtgebruik dan geldt het voorgaande niet. De langstlevende partner heeft dan geen recht op het vruchtgebruik op deze geschonken goederen na zijn overlijden.

Heeft U meer vragen hieromtrent? Vul dan gerust ons contactformulier in. Wij nemen dan opnieuw contact met U op.
Sterven vruchtgebruik schenken ouder worden
Wat gebeurt er met het vruchtgebruik als de schenker sterft?