Een huis kopen van je echtgeno(o)t(e) kan voortaan

Je echtgeno(o)t(e) wil zijn deel van jullie huis aan jou verkopen. Of hij is alleen eigenaar van een appartement dat hij wil verkopen en waarin jij zelf geïnteresseerd bent. Maar is het wel toegelaten dat je een onroerend goed dat eigendom is van je echtgeno(ot(e) van hem of haar koopt?

Het was verboden

Tot op heden bestond er een principieel verbod voor echtgenoten om iets van elkaar te kopen. Op dat principieel verbod bestonden wel enkele uitzonderingen. Dit was bijvoorbeeld het geval als één van de echtgenoten op een openbare verkoop of met machtiging van de familierechtbank het aandeel inkocht van de andere echtgenoot in een goed dat onverdeeld tussen hen was.

Nieuwe wet

Op 1 september 2018 treedt de nieuwe wet op het huwelijksvermogensrecht in werking. De wetgever vond daarbij dat het verkoopsverbod tussen echtgenoten niet meer van deze tijd is. Het verbod wordt dan ook afgeschaft. Dat betekent dan ook dat echtgenoten vanaf 1 september eerstkomende onbeperkt van elkaar kunnen kopen.

Andere oplossingen

Er bestaan ook soms andere oplossingen om de eigendomsrechten op een onroerend goed in de relatie tussen echtgenoten te wijzigen. Zo kan bv. wel eens worden gedacht aan een inbreng in een huwgemeenschap. Dat kan gebeuren via een huwelijkscontract. Een notaris kan je informeren over de voor jou meest geschikte werkwijze.

Meer vragen hieromtrent? Neem gerust contact met ons op.
koppel aankoop woning vastgoed
Een huis kopen van je echtgeno(o)t(e) kan voortaan