Kan je kopen op een openbare verkoop onder de voorwaarde dat je een lening krijgt?

Een voorzichtige koper die nog niet zeker is of hij wel een lening zal krijgen bij de bank zal er op aandringen dat er een opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een lening wordt opgenomen in het verkoopscompromis. Als de verkoper daarmee akkoord gaat is zo’n bepaling ook geldig. Maar hoe zit dat bij een openbare verkoop?

Vroeger niet

Tot voor kort kon een koper bij een openbare verkoop niet kopen onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een lening. Eens de koper het hoogste bod had zat hij aan de verkoop vast. Het was dan ook van groot belang om voor de koopdag te informeren bij een bank of die wel zou meegaan in het verhaal en bereid zou zijn om een krediet te verlenen.

Het kan nu soms

Sinds kort is het wel soms mogelijk om ook bij een openbare verkoop te kopen onder de opschortende voorwaarde van het krijgen van een krediet. Dat moet dan wel expliciet voorzien zijn in de verkoopsvoorwaarden. Staat deze mogelijkheid niet in die voorwaarden, dan blijft de vroegere regel gelden. In de praktijk is het de bedoeling dat de opschortende voorwaarde de uitzondering blijft en enkel zou worden ingelast voor de verkoop van bepaalde goederen die, zonder die voorwaarde, moeilijk een koper zouden vinden.

Je krijgt geen lening

Voorzien de verkoopsvoorwaarden zo’n voorwaarde en krijg je als koper uiteindelijk toch geen lening, dan gaat de koop niet door. Je staat dan wel in voor de kosten die zijn gemaakt met het oog op de toewijzing en dit binnen de grenzen die zijn vastgelegd in de verkoopsvoorwaarden.
openbare verkoop onder de hamer
Kan je kopen op een openbare verkoop onder de voorwaarde dat je een lening krijgt?