Dit moet je doen als er een akkoord is om de huur stop te zetten…

Een huurder en verhuurder zijn het eens om hun woninghuurcontract stop te zetten. Moet die afspraak dan ook op papier worden gezet? Of volstaat het om de sleutels gewoon aan de verhuurder af te geven?

Als een huurder en verhuurder onderling akkoord gaan om een woninghuurcontract stop te zetten is daar niets op tegen. Zo’n beëindiging in onderling akkoord is perfect mogelijk. Toch ben je maar beter voorzichtig hoe je dat vorm geeft.

Sleutels afgeven
Het alleen maar afgeven van de sleutels door de huurder (en die ontvangen door de verhuurder) volstaat niet. De kans is niet onbestaande dat één van de partijen dan later de beëindiging alsnog in vraag stelt. Of de verhuurder beweert misschien wel dat de huurder door de afgifte van de sleutels eenzijdig de huur verbrak.

Afspraken op papier
Het is dan ook aangewezen de beëindiging van de huur op papier te zetten in een kort contractje dat je opmaakt. Zorg er daarbij voor dat dit wordt opgemaakt in evenveel originele exemplaren als er partijen zijn en dat elke huurder en verhuurder partij is bij het contract. Tevens is het belangrijk dat iedereen dit contract ook voor akkoord ondertekent. In tegenstelling tot bij een handelshuur moet dit akkoord niet worden vastgesteld door een notaris of vrederechter.

Wat overeenkomen?
Zorg dat er in het document duidelijk staat dat de overeenkomst in onderling akkoord wordt beëindigd. Hierbij geef je meteen de datum aan waarop het contract stopt. Het is tevens aangewezen te vermelden of één van de partijen al dan niet aan de andere een vergoeding verschuldigd is uit hoofde van deze beëindiging.

Heeft U vragen over de verhuur van Uw pand, neem dan gerust contact met ons op.
te huur einde huur
Dit moet je doen als er een akkoord is om de huur stop te zetten…