Verplicht asbestinventarisatieattest bij verkoop verduidelijkt

Tegen 2040 moet Vlaanderen asbestveilig zijn. Daarom zullen eigenaars in de toekomst verplicht over een asbestinventarisatieattest moeten beschikken bij de verkoop van woningen en gebouwen ouder dan 2001. Dit attest beschrijft welke onderdelen van het gebouw asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en hoe het veilig te beheren of te verwijderen. Tegen 2032 moet iedere eigenaar van een gebouw ouder dan 2001 over een asbestattest beschikken. Om deze verplichting verder vorm te geven, werd onlangs een ontwerp van uitvoeringsbesluit voor de eerste maal principieel goedgekeurd. Dit verduidelijkt hoe een en ander verder zal worden geconcretiseerd.

Databank asbestinventarisatie

Zo bevat het besluit een uitdrukkelijk leesrecht in de databank asbestinventarisatie voor de syndicus, in het kader van het asbestinventarisatieattest dat werd opgesteld voor de gemene delen. Ook de vastgoedmakelaar die bemiddelt bij de verkoop of verhuur van een constructie met risicobouwjaar, krijgt inzage in de databank.

Hoe lang geldig?

De standaard geldigheidsduur voor het asbestinventarisatieattest zal in de regel 10 jaar bedragen. Ook bepaalt het besluit onder meer aan welke voorwaarden er moet voldaan zijn om een persoonscertificaat asbestdeskundige inventarisatie te verkrijgen.

Vanaf wanneer?

De bepalingen rond asbestinventarisatie zullen tegen uiterlijk 1 juli 2022 in werking treden.
asbest inventaris dak
Verplicht asbestinventarisatieattest bij verkoop verduidelijkt