Nieuwe tool laat eigenaars zelf EPC-waarde van huis meten

Tegen 2050 wil de Vlaamse Regering dat elk huis en elk appartement een A-label behaalt. Momenteel behalen appartementen gemiddeld een C-label, terwijl eengezinswoningen gemiddeld een E-label behalen. De renovatiegraad moet dus flink omhoog.

Een belangrijke stap is bewustwording: wat is het energielabel van mijn woning en hoe goed of slecht is dat dan? Om op deze vraag snel een antwoord te kunnen bieden heeft het Vlaams Energieagentschap een nieuwe handige tool ‘Test-uw-EPC’ gelanceerd. Hiermee kan men eenvoudig nagaan hoe een woning scoort ten opzichte van gelijkaardige woningen in de gemeente, de provincie of Vlaanderen. Men krijgt ook cijfers over het aantal zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen in de Vlaamse woningen en een aantal nuttige tips en doorverwijsadressen om aan de slag te gaan.

Heeft een woning al een EPC, dan kan men hiermee onmiddellijk aan de slag en zijn EPC vergelijken met andere woningen. Heeft een woning nog geen EPC, dan krijgt men via een korte vragenlijst een indicatie van het energielabel van de woning en kan men dit indicatief energielabel vergelijken met gelijkaardige woningen. Voor het werkelijke energielabel moet uiteraard nog steeds een officieel EPC opgemaakt worden door een erkend energiedeskundige type A.

Raadpleeg de tool ‘Test-uw-EPC’ via deze link: https://apps.energiesparen.be/test-uw-epc

De tool is ook raadpleegbaar via de woningpas (woningpas.vlaanderen.be).

Het energielabel van het EPC wint aan belang: nieuwe EPC-labelpremie vanaf 2021
Wie een woning bezit met een label E of F, en die binnen een periode van 5 jaar grondig renoveert tot een label A, B of C, zal vanaf 2021 een EPC-labelpremie kunnen aanvragen. Deze premie kan oplopen tot 5000 euro voor wie renoveert tot label A, 3750 en 2500 euro voor renovaties tot respectievelijk label B en C. Ook wie een appartement renoveert van een label D, E of F naar label A of B kan van een EPC-labelpremie genieten van respectievelijk 3750 en 2500 euro. Deze premie moet aangevraagd worden via de netbeheerder Fluvius. De EPC-labelpremie kan je ook combineren met de diverse premies voor individuele energiebesparende investeringen via de netbeheerder (dak-, muur-, vloerisolatie, hoogrendementsbeglazing, zonneboiler, warmtepomp, warmtepompboiler en zonnepanelen (vanaf 2021)).

De EPC-labelpremie kan men niet combineren met de bestaande totaalrenovatiebonus.

Om in aanmerking te komen voor de nieuwe labelpremie zal men steeds verplicht een EPC moeten kunnen voorleggen, opgemaakt door een energiedeskundige type A, en dit zowel voor als na de werken. Enkel EPC’s opgemaakt vanaf 2019 komen in aanmerking.

Meer info over de EPC-labelpremie: https://www.energiesparen.be/epc-label-premie

(Bron: Vlaams Energieagentschap)
EPC kleuren energie
Nieuwe tool laat eigenaars zelf EPC-waarde van huis meten