Huurprijs indexeren doe je zo

De hoge inflatie stuwt de huurindexatie al een tijdje naar eenzame hoogtes. Heel wat huurders zagen de voorbije maanden hun huurprijs plots fors stijgen als gevolg van de indexering. Hoe gaat die huurindexering nu weer in zijn werk? We zetten de belangrijkste principes op een rij.

Mogelijkheid tot indexering
Behoudens uitdrukkelijke uitsluiting en op voorwaarde dat de woninghuurovereenkomst schriftelijk wordt gesloten, wordt de huurprijs aangepast op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst. Evenwel is de indexering geen automatisme en gebeurt deze enkel zodra de belanghebbende partij (in de meeste gevallen de verhuurder) daar schriftelijk om verzoekt.

Bijgevolg kan er dus steeds een indexering plaatsvinden, ook al werd dit niet uitdrukkelijk opgenomen in de huurovereenkomst. Daarentegen kan er geen sprake zijn van indexering wanneer partijen dit uitdrukkelijk hebben uitgesloten in de huurovereenkomst of wanneer de huurovereenkomst mondeling werd afgesloten.

Wanneer indexeren?
De indexering van de huurprijs kan slechts eenmaal per jaar gebeuren, zijnde op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst en gebeurt op basis van de schommelingen van de gezondheidsindex. En die is sinds begin dit jaar fors gestegen als gevolg van de hoge inflatie. Het is niet mogelijk om een andere referentiemaatstaf voor indexering te hanteren.

Beperkte terugwerkende kracht
Belangrijk om te weten is dat het verzoek tot indexering een beperkte terugwerkende kracht heeft, namelijk maximaal drie maanden voorafgaand aan de maand van het verzoek.. Maximaal kan dus drie maanden + de lopende maand worden gevraagd. Ook geldt een bijzondere verjaringstermijn voor de vordering tot indexering. Deze verjaart door verloop van één jaar te rekenen vanaf het schriftelijk verzoek tot indexering.
x
Huurprijs indexeren doe je zo