Elektriciteitskeuring negatief: kan je de woning nog verkopen?

Als je een woning verkoopt, dan moet je de elektriciteitsinstallatie wel eens laten keuren. Maar wat als er daar een negatief verslag uit voortvloeit? Kan de verkoop dan doorgang vinden?

In heel wat woningen die worden verkocht is de elektriciteit niet in orde. Wat zijn de gevolgen als de elektriciteitskeuring negatief is?

Keuring nodig

Je moet de elektrische installatie van een woning die je verkoopt laten keuren als die dateert van voor 1 oktober 1981. Bij een installatie die van na deze datum is geldt er geen specifieke keuringsplicht. Er geldt dan wel een algemene herkeuringsplicht na verval van het attest.

Je kan verkopen

Het feit dat de keuring negatief is, verhindert je niet om de woning te verkopen. Je moet het attest wel overmaken aan de koper. Om discussies te vermijden wordt het negatief attest best al aan de koper overhandigd op het moment van de compromis. Die kan dan naderhand niet komen zeggen dat hij niet wist hoe de elektriciteit er aan toe was.

Wat moet de koper doen?


De koper van de woning heeft vervolgens 18 maand de tijd om de elektriciteit aan te passen en de nodige werken uit te voeren. Hij moet binnen deze termijn de installatie ook opnieuw laten keuren.

Doet de koper dat niet, dan riskeert hij een boete. De herkeuring mag overigens ook gebeuren door een andere instantie dan diegene die de eerste keuring uitvoerde. Je kan als koper kiezen wie je de keuring laat doen.

Heb je nog vragen met betrekking tot deze keuring, neem dan gerust contact op met ons agentschap.
elektrische keuring PV
Elektriciteitskeuring negatief: kan je de woning nog verkopen?